Deklaracja członkowska

Aby przystąpić do stowarzyszenia, należy wypełnić, podpisać deklarację i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby S8R.

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia