O nas

8R – Ósma Rangers

Oddział piechoty wchodzący w struktury 8 Brygady Zmechanizowanej (8BZ). W swoim działaniu grupa ASG stylizuje się na żołnierzy U.S. Rangers z nastawieniem na zaawansowaną symulację militarną w terenie. Grupa opiera się na unifikacji wyposażenia, uzbrojenia oraz procedur. Działamy zgodnie z TLP Rangers. Każdy członek grupy ma takie samo wyszkolenie podstawowe oraz swoją specjalizację, w której może pełnić rolę instruktora grupy.

Rok założenia: 2011

Rekrutacja:
Proces składa się z dwóch okresów przejściowych:
– okres ochotnika
– okres kadeta

Przebieg:
1. Rozmowa wstępna z dowódcą i sztabem
2. Deklaracja Ochotnika o chęci przystąpienia do grupy
3. Sprawdzian Ochotnika pod względem przydatności i dostępności dla grupy (dedykowana misja selekcyjna lub inne manewry ASG)
4. Przyjęcie Ochotnika na Kadeta
5. Roczne indywidualne szkolenie wg Podstawowego Programu Szkoleniowego (PPS), unifkacja umundurowania i wyposażenia, realizacja misji bojowych
6. Uroczyste mianowanie Kadeta na Rangera

Stowarzyszenie 8R

W listopadzie 2015 roku, na zebraniu założycielskim, grupa powołała do życia Stowarzyszenie 8R (w skrócie S8R).
Więcej o stowarzyszeniu tutaj LINK