Regulamin mundurowy 8R

 1. Mundur jest dumą Rangera.
 2. Zabrania się używania munduru w sposób uwłaczający.
 3. Podczas uroczystości i oficjalnych wystąpień należy zadbać o to, by mundur był czysty i schludny.
 4. Wyróżnia się trzy rodzaje umundurowania: bojowe, polowe oraz wyjściowe.
 5. Umundurowanie składa się z bluzy, spodni, nakrycia głowy oraz butów.
 6. Prawidłowo, bluza mundurowa posiada insygnia grupy, imiennik, naszywkę określającą przynależność regionalną, dystynkcje sztabowców lub dowódcy, insygnia zdobytych specjalności, odznaczenia w formie baretek oraz może posiadać jedną inną naszywkę okolicznościową, która wcześniej została zaakceptowana przez Sztab.
 7. Insygnia grupy to mała lub duża naszywka z tarczą 8R noszona na lewym ramieniu oraz flesz 8R noszony na berecie.
 8. Tylko mianowani Rangersi są uprawnieni do noszenia dużej naszywki 8R i flesza na berecie.
 9. Imiennik znajduje się na piersi nad prawą kieszenią bluzy mundurowej.
 10. Naszywka określającą przynależność regionalną w formie okrągłej naszywki województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się na prawym ramieniu i nie jest wymagana na manewrach o randze lokalnej.
 11. Dystynkcje sztabowców i dowódcy to metalowa czarna korpusówka oficera piechoty US Army noszona na lewym kołnierzyku bluzy dla sztabowców grupy 8R oraz metalowa czarna odznaka kapitana US Army noszona na prawym kołnierzyku dla dowódcy grupy 8R.
 12. Insygnia zdobytych specjalności znajdują się na piersi nad lewą kieszenią bluzy ponad miejscem na baretki.
 13. Odznaczenia w formie baretek znajdują się na piersi nad lewą kieszenią bluzy poniżej insygni specjalności i dotyczą munduru wyjściowego.
 14. Naszywka okolicznościowa, która wcześniej została zaakceptowana przez Sztab znajduje się na prawym ramieniu i jeśli jest drugą naszywką na tym ramieniu znajduje się poniżej naszywki określającej przynależność regionalną.
 15. Dystynkcje sztabowców i dowódcy, baretki, insygnia zdobytych specjalności oraz inna naszywka okolicznościowa nie są obowiązkowe – mają charakter przywileju.
 16. Zabrania się noszenia na mundurze insygni, dystynkcji odznaczeń i naszywek innych niż w SOP, do których Ranger nie jest uprawniony.
 17. Na specjalne potrzeby bojowe dowodzący misją ma prawo zarządzić inne insygnia, dystynkcje i naszywki, lub zarządzić ich częściowy lub całkowity brak.
 18. Mundur podstawowy jest w kamuflażu US Army Woodland, lecz na specjalne potrzeby bojowe może być zarządzony inny.
 19. Podkoszulek widoczny pod bluzą w okolicach szyi powinien być koloru czarnego, lecz na specjalne potrzeby bojowe lub treningowe może być zarządzony inny.
 20. Nakryciem głowy jest czapka typu „boonie hat”, czapka z daszkiem typu „patrolówka” oraz czarny beret.
 21. W warunkach zimowych lub bojowych – jeśli wymaga tego sytuacja – dopuszcza się inne nakrycia głowy w kolorze jak najbardziej zbliżonym do kamuflażu (np. ocieplana czapka, hełm).
 22. Czarny beret jest zaszczytem i może go nosić jedynie mianowany Ranger.
 23. Beret nosi się prosto ok 1 cm nad linią brwi w ten sposób by opadał na prawe ucho.
 24. Nakrycie głowy należy nosić na wolnym powietrzu i zdjąć zawsze pod dachem.
 25. Nakrycia głowy nie zdejmuje się nawet pod dachem jeśli jest to beret lub Ranger jest na służbie pod bronią.
 26. Dopuszcza się noszenie dodatków takich jak szalokominiarka, arafatka, chusta, szalik, ciepły sweter pod bluzą o ile są w odpowiednim do munduru kolorze.
 27. W przypadku Kadetów, mundur polowy jest jednocześnie mundurem wyjściowym.